Y Ddraig Aur / The Golden Dragon

Y Ddraig Aur / The Golden Dragon

Trysor a gwaith celf anhygoel, gyda'r Ddraig yn disgleirio mewn aur / A treasure and a beautiful work of art, the Dragon shining with its coat of gold