Olwyn Geltaidd / Celtic Wheel

Olwyn Geltaidd / Celtic Wheel

Patrwm Celtaidd wedi ei ganoli mewn siap cylch. Wedi ei blethu'n hardd, heb ddecrhau na diwedd / A Celtic pattern